SOLDAN YAKLAŞMASI

Şeytanın On İkinci Oku Soldan Yanaşması

            “Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın." (Araf suresi/17. ayet).

         İblisin bu taktiği, insanları direk küfre, fıska ve fucura davet etmesidir. Tabi ki şeytan bu yandaşlarına yaptırdığı her şeyi, doğru göstermekten de geri durmayacaktır. Onun içindir ki, şeytanın en büyük temsilcileri olan, Fir’avn, Nemrut, Ebu Cehil ve onların bu asırdaki temsilcileri hiçbir zaman zulüm ve haksızlık yaptıklarını kabul etmemişlerdir. Allah(c.c) Kuran’ı Kerim’de şöyle buyuruyor. “Hem onlara: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın." denildiğinde: "Biz ancak ıslah edicileriz." derler. İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar.”(Bakara suresi/11–12.ayetler).Bir başka ayeti celilede Firavun’un dilinden, Hz.Musa (a.s)a Fesatçı dediği şöyle ifade edilir. ‘Bir de Firavun: "Bırakın beni, öldüreyim Musa'yı da o Rabbine dua etsin. Çünkü ben onun, dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir fesat çıkarmasından korkuyorum" dedi.”Yine Fir’avn’un “…Firavun: "Ben size görüşümden başkasını göstermiyorum ve herhalde ben size doğru yolu gösteriyorum" dedi”(mümin suresi/26 ve 29.ayetler).Bu ayetler gösteriyor ki, insan fıtratını tamamen bozup şeytana asker olunca, artık iyilikle kötülük yer değişiyor. İnsanın kalbi yaptığı zulümlerle kararınca, katranla kaplanmış bir ayna gibi hiçbir lekeyi göstermez oluyor. Böyle olunca da şeytan ona yaptığı her şeyin doğru olduğunu fısıldıyor.

         Kalp bir kale gibidir. İman bu kalenin surları, melekler ve onların bize fısıldadığı iyilikler ve Salih ameller surların üzerinde sürekli nöbet tutan askerler gibidir. Nefsin arzuları ve şeytanın vesvesesi, içerden kalp ülkesini çökertmeye çalışan bir hain gibidir. Kalenin dışında ise bu kaleye girebilmek için, sürekli hücum eden iblisin ins ve cin süvarileri vardır. Bunlar sürekli savaş halindedir. Eğer kalenin bir tarafı yıkıksa veya nöbetçiler uyuyorsa, şeytan ve askerleri o kaleye kolaylıkla girerler. Şayet bir anlık gaflet ise, uyanan nöbetçiler hemen iblisin ordularını kalp sarayından dışarıya püskürtürler. Yok, bu gaflet teslim olmanın, boyun eğmenin ifadesi ise, o zaman şeytanın süvarileri bütün kaleyi kuşatır. Oradaki bütün iyileri yok eder. Kalanları da emrinde çalıştırır. İşte bu durumda iman kalesi yıkılmış, kalp sarayı işgal edilmiş ve kalp artık şeytanın yurdu haline gelmiştir. Artık bu insan bütün azalarıyla şeytanın hizmetine girmiş ve o’nun en sadık askeri olmuştur. Bundan böyle yapacağı her işi şeytanın adına yapacak, şeytanın bütün emirlerini de, yapılması gereken tek doğru olarak kabul edecektir. İşte şeytan kendi dostları olan bu gibi kimselere direk zulüm ve kötülüğü emrederek yaklaşır. Kur’an bize bu yaklaşımı şeytanın soldan yaklaşımı olarak takdim eder. Bir başka Ayet-i Kerimede bu ikilinin tavrı ve dostlukları şöyle tarif edilir. “Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.(Zuhruf suresi/36–39.ayetler).        

         Şeytanın bu okundan korunma yoluna gelince, İblisin kendisi ve ordularıyla gönül dünyamızı işgal etmek için saldırıya geçip, iman kalesinde açtığı her deliği, takva kabında tövbe hamurunu gözyaşıyla yoğurup, Salih amel ustalarıyla hiç vakit kaybetmeden hemen kapatmamız gerekmektedir. İyelikler kötülükleri yok eder düsturuyla hareket edip, iman kalemizin muhafızlarını daima Allah korkusuyla uyanık bulundurmalıyız. Rabbimiz (c.c)bu hakikati kitabında şöyle zikreder. « Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler. »« (Şeytanların) dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar.(Araf suresi/201–202.ayetler).


Yorumlar - Yorum Yaz
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret143537
NAMAZ VAKİTLERİ