MELEKLERE EMİR

ALLAH’IN MELEKLERE EMRİ

 İnsan’ın yaratılışı tamamlandıktan sonra, Cenab-ı Hak, Âdem (a.s)’a isimleri öğreterek meleklerle adeta bir yarışmaya tabi tuttu. Söz konusu ayeti celileler de: “Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: ‘Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin!’ dedi. Dediler ki: ‘Yücesin sen (Ya Rab!) Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin’ (Allah) : ‘Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver.’ dedi. Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (Allah) : ‘Ben size, göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim’ dememiş miydim? Dedi.” (Bakara Suresi 31–33. Ayetler)

Bu ayetlerle iki büyük hakikat gün yüzüne çıkıyor. Birincisi, melekler de olsa Allah’ın öğrettiğinden başka bir şey bilemezler. İkincisi de, Âdem (a.s)’in yaratılırken, tarih kitaplarının söylediğinin aksine, büyük bir bilgi hazinesiyle yaratılması hakikatidir. Vahiyden uzak bilgilerle yazılan tarihi eserler, ne hazin ki insanın yeryüzüne gelirken, cahil, dil bilmez, ilkel ve elbisesiz olarak geldiğini söylerler. Oysaki Kur-an, bize bunların tam zıddını söyler. Adam (a.s) yaratılırken, meleklerin bile bilmediği birçok bilgiyle donatılmış, elbiseli ve konuşan bir insan olarak yaratılmıştır.

Meleklerle olan bu küçük sınavdan sonra, kıyamete kadar sürecek, insanın ve şeytanın sınavı başlıyordu. Bu sınav onlarca hikmetle doluydu. Allah (c.c) : “Ve o zaman meleklere: Âdem'e secde edin! dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu” buyurdu. (Bakara Suresi 34. Ayet)

Bu emir, yaratılmışlardan üç varlığı birden ilgilendiriyordu. Melekler, teslimiyetin sembolü olarak secde ediyor; insan, meleklere secde ettirilerek yüceltiliyor. Şeytan ise, isyanın sembolü olarak alçaltılıyordu.

Allah’ın bu emrinde bizim bilmediğimiz onlarca sır vardır. Bilinenler ise ders ve ibretlerle doludur. Allah’ın secde emrine, itaat ederek emri hemen yerine getiren melekler sınavın dışında kalırlar. Sanki bütün maksat şeytanın küfür potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Meleklere irade verilmediği için, bu sınav onların olamazdı. Şeytan ise, kendisine irade verilen bir varlıktı ve adı Cin’di. Kur’an-ı Kerim şeytanın cin olduğunu şöyle aktarır: “Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi...” (Kehf Suresi 50. Ayet)

Şeytan, yüreğinde öyle bir küfür taşıyordu ki, bu küfür ona, kıyamete kadar bütün insanlarla mücadele azmi veriyordu. Fakat imtihana tabi tutulmadığı için, bundan kimsenin haberi yoktu. Allah (c.c) diledi ki helak olan apaçık helak olsun, kurtulanda apaçık kurtulsun. Eğer Allah (c.c) şeytanı böyle imtihana tabi tutmadan kovsaydı, O’nun adalet şanına uygun düşmezdi. Bu insanlık tarihi içinde böyledir. İbrahim (a.s) olmasaydı Nemrutun; Musa (a.s) olmasaydı Firavunun; Muhammed (a.s) olmasaydı Ebu Cehil ve Ebu Leheb’in küfrü ortaya bu kadar azgınlıklarıyla çıkmayacaktı.

Şeytanın yaşadığı mekân bir itaat okyanusuydu ve kesinlikle isyan leşini içerisinde barındıramazdı. Nasıl ki bir okyanus, leş kabul etmez ve bu leşi dışarı atmak için bütün zerreleriyle yardımlaşırsa, şeytan gibi bir leşi de bu itaat ve rahmet okyanusundan atmak için bütün meleklerin secde etmesi gerekiyordu. Okyanustan atılan leşle kıyıdakiler ilgilendiği gibi, Cennet okyanusundan kovulan şeytan leşini de, kıyıda insan bekliyordu…

Ne Âdem’e etti secde, ne Allah’a iman,

Melekler kurtuldu şükür, dayansın şimdi insan.       

                                  

MELEKLERİN İTAATİ VE İBLİS’İN İSYANI

 

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın secde emrini meleklerin ve İblis’in nasıl karşıladığını şöyle haber verir: “Ve o zaman meleklere: ‘Âdem'e secde edin!’ dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.” (Bakara Suresi 34. Ayet)

Şeytan’ın secde etmeyişinden söz etmeden evvel şunu belirtelim ki, şeytan bu secde emrine muhatap olduktan sonra, yaptığı ya da yapmadığı her şeyi ama her şeyi Âdemoğullarına ok olarak kullanacaktır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret147111
NAMAZ VAKİTLERİ