ARKADAN YAKLAŞMA

          Şeytanın Onuncu Oku Arkadan Yaklaşması

            Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."(Araf suresi/17.ayet)İblisin bu ayeti celilede, okunu fırlattığı dört cihet anlatılır. Bunun için bu ayeti bundan sonrada inşallah iki başlıkta zikredeceğiz. Bu başlık altında şeytanın arkadan hücumunu anlatacağım.

         Şeytanın arkadan yaklaşmasını, arkamızda olanları düşünerek tespit edebiliriz. Şeytan şu konularda bize arkadan gelebilir.                                                  

A-Arkamızda bıraktığımız bir ruhlar âlemi var. Ve ruhlar âleminde verdiğimiz bir söz var. Rabbimiz kitabında bu meseleyi şöyle dile getirir. “Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dediği vakit, "pekâlâ Rabbimizsin, şahidiz" dediler. (Bunu) kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu." demeyesiniz diye (yapmıştık).(Araf suresi/172.ayet).İşte şeytanın arkamızda unutturduğu ilk şey budur. İnsan unutkan bir varlık olduğu için Allah (c.c) hatırlatıcılar gönderiyor. Peygamberlerin ilk hatırlattıkları şeyde ruhlar âleminde verdiğimiz sözdür. Şeytan bu sözü unutturunca kişiyi kendi esiri yapar.

         B-İblisin arkadan yaklaşarak unutturduğu ikinci şey yaratıldığımız hammaddedir. Rabbimiz bu hakikati de şöyle dile getirir. “Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi.(Yasin suresi/78.ayet).İblis insana yaratılışını unutturunca, ölümden sonra ki dirilişin olamayacağını daha kolay kabul ettirir.

         C-İblisin unutturduğu üçüncü şey günahlarımızdır. İblis bu okuyla da insanın Tevbe etme duygularını vurur. İnsan günahlarını unutunca, pişman olmayı, yalvarmayı, af dilemeyi, Allah’a muhtaç olduğunu anlamayı ve ağlamayı unutacaktır. Elbette ki buda şeytanın en büyük hedeflerinden biridir.

         D-Allah’ın verdiği nimetleri unutturur. “Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti." der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, "Rabbim beni zillete düşürdü ihanet etti ." der.”(Fecr suresi–15–16.ayetler).Nimeti unutunca şükrü unutur. Şükür unutulunca da, nimetin sahibi unutulur.

         E-İblis arkadan gelişiyle atalarımızla övündürerek, bizi aldatır. Şeytan bu okunu şöyle kullanır. Önce ataları yücelttirir. Tabi ki sonrada onların yoluna sımsıkı sarılmayı telkin eder. Bu meseleyi de Rabbimiz kitabında şöyle zikreder. “Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun." dendiği vakit de: "Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız." dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?(Bakara suresi/170.ayet).

         F-Şeytan birde kişiyi geçmişte yaptıklarıyla övündürerek saptırır. Gerek mücadelesi ve gerekse amellerini anlatır ve onlarla övünür. Eğer bir insan geçmişiyle övünüyorsa, şu anda ki hali geçmişinden kötü demektir. İblis bunlarla oyalayarak, insanın kurtulacağını fısıldar. Rabbimiz buyurur ki “…Nefsinizi temize çıkarmayın. Allah (c.c)kötülükten sakınanları daha iyi bilir.”(Necm suresi/32.ayet).

         G- Şeytan insana geçmişte yaptıklarını süslü göstererek de saptırır. Kur-an bu konuda bize şunu hatırlatıyor. “… Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar.(Ankebut suresi/38.ayet).

         H-Son olarak şeytan, insana arkasından gelerek, ona kitabı ve onun emirlerini arkaya atmasını telkin eder. Allah korusun bunun akıbeti de mahşerde kitabın arkadan verilmesidir.


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret118295
İLK GÜNAH VE İLK TÖVBE

NAMAZ VAKİTLERİ
ARAMA
Google
IP ADRESİNİZ

ip adresim